Gå till innehållet

A(I)vstavning

Att avstava långa ord i rubriker är tyvärr inte någonting som webbläsare och ordbehandlare är särskilt bra på, framförallt inte när det kommer till svenska ord.

1 juli 2024

När en publicerar på webben så är det en rekommendation att lägga in så kallade mjuka bindestreck i långa ord för att ge en hint till webbläsaren om vart den kan avstava ordet om behov finns.

Jämförelse av en webbsida där enda rubriken har mjuka bindestreck och andra inte

Skillnanden mellan en rubrik utan och med mjuka bindestreck

I Arto har vi länge haft en hint till redaktören innan publicering som syns ifall något ord i rubriken är längre än vad som får plats på en rad. Efter att ha experimenterat med OpenAIs senaste LLM GPT-4o och olika promptar så har vi hittat en lösning som ger redaktören förslag på vart långa ord kan avstavas. Om redaktören är nöjd med förslaget klickar hen bara på en knapp och så är allt klart för publicering.