Gå till innehållet

“Markera som klart” för annonser

26 september, 2023

Vi har lagt till en “Markera som klart”-knapp för alla innehållstyper som stöder slutdatum. Detta gör det lättare att flytta dessa till rätt status, om de inte har ett automatiskt slutdatum eller är inställda att uppnå specifika mål i form av klick eller impressions.