Gå till innehållet

Så låter vi AI hjälpa dig i den redaktionella vardagen

Minimera mängden onödigt, repetitivt arbete.

Snabba förslag

Artikelsummering med hjälp av AI

  • Plattformen Arto syftar till att minska repetitivt arbete för journalister och redaktörer.
  • Arto erbjuder funktionalitet som föreslår alt-texter, taggar, rubriker och summeringar för publicerat material.
  • Verktygen är helt integrerade i Arto-gränssnittet för att underlätta redaktörernas arbetsflöden.

Grundtanken i Arto är att minska mängden onödigt, repetitivt, arbete som journalister och redaktörer utför så de kan fokusera på sin kärnverksamhet – det journalistiska uppdraget!

Detta genomsyrar allt vi gör, från stora saker som integrerade nyhetsbrev och statistik till mindre uppenbara saker som att automatiskt hämta ut bildtext och fotograf från uppladdade bilder.

På detta sätt har vi även angripit frågan om hur AI kan integreras i det digitala publicistiska arbetet. Hur kan vi använda AI för att underlätta det dagliga arbetet med att publicera journalistiskt material?

Under våren har vi lanserat funktionalitet där vi låter AI hjälpa redaktörer genom att föreslå alt-texter till uppladdade bilder, taggar till artiklar, rubriker, mellanrubrker och summeringar av artiklar samt mjuka bindestreck i titlar. Inget av det AI:n föreslår publiceras automatiskt utan det fungerar mer som ett bollplank för redaktören. Nedan kan du se konkreta exempel på hur vi integrerat AI-verktyg i Arto.

Långa artiklar kan få ökad lästid om du erbjuder en sammanfattning av innehållet…

Låt AI:n ge dig förslag på taggar…

Förbättra tillgänglighet och SEO med alt-texter till alla bilder du publicerar…

Välj bland föreslagna titlar…

Markera text och låt AI föreslå en mellanrubrik…

Förslag på mjuka bindestreck i titlar